SIURELL

FIGURA DE FANG FETA A MÀ, DE MOLT VARIADES MIDES I FORMES, QUE VA COL·LOCADA SOBRE UNA PEANYA QUE TÉ UN XIULET CURT.

La tècnica de fabricació és: modelatge, cocció, blanqueig amb un bany de calç hidratada i, finalment, decoració amb pinzellades primitives de dos colors (generalment verd i vermell, encara que també n’hi ha amb pinzellades blaves i grogues).
Les teories sobre el seu origen coincideixen a emparentar-los amb figures àrabs, fenícies i cretenques, molt semblants. Des del segle passat es venen a les fires i romeries dels pobles de Mallorca com a juguetes per als infants.

TIPOLOGIES

FIGURES HUMANES

Home dret amb un bastó a la mà, dalt d’un cavall o d’un bou, que llaura, etc.; dona dreta, de cintura fina i falda acampanada, amb un paner o una gerra al braç, amb un animal domèstic als peus, etc. Ambdues figures duen un capell d’ala ampla. Aquests siurells reben noms populars com “sa dona”, “es cavaller”, “sa dama”, “sa senyora”, “s’home”, etc.

FIGURES ZOOMÒRFIQUES

Bou, toros de llargues banyes, cavall, indiot, ase, etc.
.

FIGURES IMAGINÀRIES

Dimonis de moltes classes, ase amb ales, indiot dalt d’un cavall amb cap de ca, i variadíssims éssers de formes antropomòrfiques i fantàstiques